2022թ. հիմնադրամում արձանագրվել է 8384 մուտքային, 4166 ելքային գրություն