Հայաստանի 10 մարզերի 83 բնակավայրում անցկացվել է ճանապարհային անվտանգության կրթության և հանրային իրազեկման արշավ