Հայտարարվել է հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթներ