Համայքների ղեկավարների հետ քննարկվում են ճանապարհների վերականգնման նախագծերը