Կապալառուների ներկայացուցիչների հետ քննարկվեցին բնապահպանական հարցեր