Հայտարարվել է տեխհսկողության ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ