Փորձարկվում է Ճանապարհային ցանցի կառավարման համակարգը