Իրանի գործընկերներին ներկայացվել են ՀՀ ճանապարհային ենթակառուցվածքները