Ճանապարհաշինական ոլորտը շինարարության նախապատրաստական փուլում է