Հայտարարվել է Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս ճանապարհի կմ72+800 - կմ 78+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ