Շինհրապարակում պահպանվում են անվտանգության միջոցառումները