Հայտարարվել է տեխհսկողության ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

22-08-2022