Հայտարարվել է Մ-6-Աթան և այլ ճանապարհների հիմնանորոգման մրցույթ