Հայտարարվել է մի շարք ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ