Անցկացվում է «Ճանապարհային ակտիվների կառավարում» թեմայով դասընթաց