Հայտարարվել է ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման հրատապ բաց մրցույթ