Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների վրա կատարվում են ամառային պահպանման աշխատանքներ