Հայտարարվել է 4 ճանապարհահատվածի տեխհսկողության ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ