Սեփականատերերը ծանուցվել են հողերի գերակա շահ ճանաչվելու մասին