Հայտարարել է տեխհսկողության ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ