Ստորագրվեց ֆինանսական աուդիտի խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր