Ավարտվել է Մ-11-Ախպրաձոր մոտ 16.3կմ երկարությամբ 2 ճանապարհահատվածների վերականգնումը