Հայտարարվել է 5 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ