Հայտարարվել է ՀՕՏԾ իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ