Հայտարարվել է դեպի «Մայլեռ» հանգստավայր տանող ճանապարհի կառուցման աշխատանքերի նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ