Տրանշ 3-ի շինարարական աշխատանքները շարունակվում են