News and announcements

30-07-2018 12:19

Issues Were Clarified with regard to Constructing a New Bridge at Bagratashen Crossing Point Area

On July 27-28, 2018 the delegation of the "Transport Project Implementation Organization" SNCO headed by Mr Vazgen Petrosyan, Interim General Director of the SNCO, visited Tbilisi to discuss the details of a new bridge construction project at Bagratashen border control crossing point. The meeting took place at the Roads Department of the Minister of Regional Development and Infrastructure of Georgia.

27-07-2018 11:18

ADB REPRESENTATIVE VISITED THE ROAD SECTIONS BEING CONSTRUCTED WITH THE BANK FUNDING

On July 25-26, 2018 Mr. Thomas Herz, Transport Specialist, Asian Development Bank (ADB) visited the Bank's reconstructed and constructed road sections financed by the ADB.

25-07-2018 15:18

"Sinohydro Corporation Limited" Was Instructed to Improve the Work in a Short Time

Mr. Asot Hakobyan, Minister of Transport, Communication and Information Technologies, getting acquainted with all the problems underlined that the government, the public are concerned about the pace of construction work of the North-South Road Corridor Investment Program, so everything should be done in time and with good quality. The instructions were given to eliminate the problems and improve the work.

23-07-2018 9:12

Road construction process in Lori and Tavush regions was discussed with the contractors

During the visit to Lori and Tavush regions the representatives of the Transport Project Implementation Organization got acquainted with the current status of the work of the M6, Vanadzor-Alaverdi-Georgia border Interstate Road Rehabilitation and Improvement Project.

18-07-2018 19:45

Journalists Have Visited the North-South Highway

Mr. Ashot Hakobyan, Minister of Transport, Communication and Information Technologies of the Republic of Armenia, mentioned in his speech that the goal of the meeting is to open a new page in the sector of the North-South project. Mr. Hakobyan said that the meetings in such format would be regular.

13-07-2018 9:14

Information for the representatives of the Media and NGOs

The press conference of Mr Ashot Hakobyan, Minister of Transport, Communication and Information Technologies of the Republic of Armenia is also scheduled within the framework of the visit.

12-07-2018 11:12

Representatives of the TPIO and the EIB got acquainted with the current status of M-6, Vanadzor-Alaverdi-Georgia border Interstate Road Rehabilitation and Improvement Project

On July 11, 2018 Mr Vazgen Petrosyan, Interim General Director of the "Transport Project Implementation Organization" SNCO, the representatives of the SNCO and the European Investment Bank made a visit to Lori region to get acquainted with the current status of the M6, Vanadzor-Alaverdi-Georgia border Interstate Road Rehabilitation and Improvement Project (km0+000-km38+450 section).

11-07-2018 11:10

Construction of Talin-Lanjik and Lanjik-Gyumri road sestions of North-South Road Corridor, the Tranche 3 , the corridor of the North-South Road, Talin-Lanjik and Lanjik-Gyumri roads has been inspected

On July 10, 2018 the representatives of the "Transport Project Implementation Organization" SNCO, European Investment Bank, Asian Development Bank visited the road sections Talin-Lanjik and Lanjik-Gyumri roads (total length is around 46 km) of the North-South Road Corridor Investment Program, Tranche 3 and got acquainted with the construction process.

10-07-2018 21:10

Nikol Pashinyan: “Roads of dubious quality should not be built under our government”

Prime Minister Nikol Pashinyan held a consultative meeting, during which issues and problems related to the construction of the North-South highway were discussed.

05-07-2018

Vazgen Petrosyan was appointed Director of the "Transport Projects Implementation Organization" SNCO

On July 2, 2018 Mr. Ashot Hakobyan, Minister of Transport, Communication and Information Technologies of the Republic of Armenia Ashot Hakobyan visited the "Transport ProjectPrograms Implementation Organization" SNCO.

16-05-2018 16:00

The launching meeting for the Project on construction of a new bridge in the territory of the Bagratashen-Sadakhlo area was held on 11 May 2018 at Armenia-Georgia border crossing point.

The launching meeting for the Project on construction of a new bridge in the territory of the Bagratashen-Sadakhlo area was held on 11 May 2018 at Armenia-Georgia border crossing point.

07-05-2018 16:00

Վերջին 19 ամիսներին ճանապարհաշինության ոլորտում գրանցված հիմնական արդյունքները

Վերջին 19 ամիսներին նախարարության գործունեության առանցքային ուղղություններից մեկը եղել է ճանապարհաշինությունը: Զուգահեռաբար հսկայածավալ աշխատանք է կատարվել հանրապետական և միջպետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և նորոգման ուղղությամբ: Նշված ժամանակահատվածում ապահովվել է այս ոլորտում նախատեսված բոլոր ծրագրերի անընդհատությունը: