Tenders

“Road Department” Fund, L2729 - ARM: North-South Road Corridor Investment Program Tranche 2, CW-ICB-T2-2021/1 - Reconstruction of about 8.0 km of highway M1 Yerevan-Gyumri-Bavra, near Agarak community (from km 29+600 to km37+545), INVITATION FOR BIDS

Category: Works
Published: 03-12-2021 17:11
Deadline: 18-01-2022 16:00

Invitation for Bids

Date: 03 December 2021
Loan No. and Title: L2729 - ARM: North-South Road Corridor Investment Program
Contract No. and Title: CW-ICB-T2-2021/1- Reconstruction of about 8.0 km of highway M1 Yerevan-Gyumri-Bavra, near Agarak community (from km 29+600 to km37+545)
Deadline for Submission of Bids: 18 January 2022 at 16:00 hours (Yerevan time)

1. The Republic of Armenia has received a loan from the Asian Development Bank (ADB) towards the cost of: North-South Road Corridor Investment Program. Part of this loan will be used for payments under the contract named above. Bidding is open to bidders from eligible source countries of the ADB as per Section 5 of the Bid Document.
2. The Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of the Republic of Armenia (“the Employer”) invites sealed bids from eligible bidders for the construction and the completion of the project: CW-ICB-T2-2021/1- Reconstruction of about 8.0 km of highway M1 Yerevan-Gyumri-Bavra, near Agarak community (from km 29+600 to km37+545) (“the Works”).

 

Invitation for Bids

 

Ճանապարհային դեպարտամենտի կարիքների համար միջպետական և հանրապետական ճանապարհներին գտնվող առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման աշխատանքների ձեռքբերման հրատապ բաց մրցույթ, ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/3Ս

Category: Works
Published: 25-11-2021 16:57
Deadline: 09-12-2021 11:00

-

 

Ճանապարհային դեպարտամենտի կարիքների համար ՀՀ միջպետական և հանրապետական ճանապարհներին գտնվող առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ

Category: Works
Published: 25-11-2021 18:13
Deadline: 09-12-2021 10:00

-

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման բաց մրցույթ, ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/5Շ

Category: Works
Published: 25-11-2021 17:15
Deadline: 28-12-2021 16:00

-

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման բաց մրցույթ, ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/3Շ

Category: Works
Published: 25-11-2021 15:13
Deadline: 27-12-2021 10:00

-

 

Latest news

A Tender for the Reconstruction of about 8 km of the North-South Tranche 2 near Agarak Community has been Announced

03-12-2021

The Contractor shall carry out the Works in accordance with the detailed design and the requirements of the technical specifications, which are part of the Bidding Document to be provided by the Employer.

Read more