Tenders

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման բաց մրցույթ, ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/5Շ

Category:
Published: 25-11-2021 17:15
Deadline: 28-12-2021 16:00

-

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման բաց մրցույթ, ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/3Շ

Category:
Published: 25-11-2021 15:13
Deadline: 27-12-2021 10:00

-

 

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման հրատապ բաց մրցույթ, ՃԴ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/1Ն

Category:
Published: 12-11-2021 18:48
Deadline: 29-11-2021 10:00

-

 

-

Category:
Published: 25-11-2021 15:3
Deadline: 23-12-2021 16:00

-

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց մրցույթ, ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ

Category:
Published: 11-11-2021 19:14
Deadline: 23-12-2021 11:00

-