Թունելի էլեկտրամատակարարումն ամբողջությամբ վերականգնվել է