Կատարվում են աշխատանքներ անվտանգ երթևեկություն ապահովելու ուղղությամբ