Սևանա լճի ալիքների հետևանքով առաջացել են հողային բերվածքների կույտեր