Դիլիջանի թունելի լուսավորությունն ամբողջությամբ վերականգնվել է