ՀՀ միջպետական և հանրապետական ճանապարհների վիճակը 17.11.2020