ՀՀ միջպետական և հանրապետական ճանապարհների վիճակը 18.11.2020