2020թ. երկրորդ եռամսյակում մուտքագրվել է 1180 դիմում և գրություն