Կբարելավվեն կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհները