Եվրոպական ներդրումային բանկի պատվիրակությունն այցելել է Տրանշ-3