Ուսումնասիրվել է երաշխիքային ժամկետում գտնվող ճանապարհահատվածը

05-08-2019