Հայտարարվել է Տ-5-7, /Մ-7/ (Շիրակամուտ) - Լեռնավան (Տ-5-38) ճանապարհի կմ 0+000-կմ1+142 հատվածի հիմնանորոգման տեխհսկողության ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

05-08-2022