Հայտարարվել է Մ-10 ճանապարհի կմ104+866 - կմ108+800 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր