2020թ. երրորդ եռամսյակում մուտքագրվել է 1843 դիմում և գրություն