Նոր կամրջի կառուցման ծրագիրն այժմ նախաշինարարական փուլում է