2019թ. երկրորդ եռամսյակում ստացվել է 1002 դիմում և գրություն