Գետահովիտ համայնքի ճանապարհի վերականգնումը կնպաստի համայնքի զարգացմանը