Միջին նորոգումներ Մ-2-ի կմ313+000-կմ316+350 հատվածում