Վանաձոր-Թումանյան հիմնանորոգված հատվածը՝ լուսանկարներում