Հյուսիս-հարավի 2-րդ և 3-րդ տրանշներում օտարվել է մոտ 1900 հողամաս