Երրորդ եռամսյակում՝ 1903 մուտքային, 1165 ելքային գրություն