Մ-10-ի 66-ից մինչև 80-րդ կմ հատվածում կատարվում է ասֆալտապատում